Home FAQ Campaigns About Articles

پروانه های حق تکثیر

قوانین حق تکثیر قوانینی هستند که روی تکثیر داده ها محدودیت می گذارند و به کمک آن می توان داده ها را انحصار کرد. اما کسانی که می خواهند داده های خود را به صورت عمومی منتشر کنند نیز باید از طریق همین قانون این موضوع را صراحتا اعلام کنند وگرنه ممکن است برای استفاده کننده مشکل ایجاد شود. پروانه های آماده ای برای این کار وجود دارد که به کمک آن ها می توان این کار را به راحتی انجام داد. کافیست که اعلام کنید: تمام حقوق محفوظ است، این داده عمومی است و می توانید تحت پروانه فلان از آن استفاده کنید.

تفاوت این پروانه ها در دو چیز است، یکی نوع داده ای که پشتیبانی می کنند (مثلا برخی از پروانه ها تنها برای نرم افزار ها قابل استفاده هستند.) و دیگری محدودیت هایی که برای استفاده از داده می گذارند (برای مثال برخی از پروانه ها کپی لفت هستند ) در جدول زیر، پروانه های معروف را با هم مقایسه کرده ایم:

نام مناسب برای کپی لفت استفاده تجاری تخصیص
مالکیت عمومی همه چیز خیر آزاد خیر
پروانه عمومی گنو نرم افزار بله آزاد بله
cc0 همه چیز خیر آزاد خیر
cc-by همه چیز خیر آزاد بله
cc-by-sa همه چیز بله آزاد بله
cc-by-sa-nc همه چیز بله ممنوع بله
mit نرم افزار خیر آزاد خیر