Home FAQ Campaigns About Articles

Public data

for everyone

How?

What is public data?

هر چیزی که بتوان به صورت ۰ و ۱ ذخیره کرد، کپی کرد و انتقال داد یک داده است. هر داده ای که مالکیت آن در اختیار عموم جامعه باشد و همه بتوانند از آن به هر طریقی استفاده کنند، یک داده عمومی است. برای مثال فیلم، مقاله علمی، نرم افزار متن باز یا دستور پخت یک غذا یک داده عمومی است، به شرط آن که همه بتوانند آن را از اینترنت دریافت کرده و به هر طریقی از آن استفاده کنند.
به طور عکس کتابی که حق نشر آن محفوظ است، نرم افزاری که منبع آن مخدوش شده تا نتوان طرز کار آن را فهمید یا تغییر داد یا طرح ساخت یک رآکتور هسته ای که در اختیار چند کشور خاص است، داده های عمومی نیستند و داده های انحصاری یا اختصاصی محسوب می شوند.

What good is it?

Savior of the world

داده های انحصاری ریشه بخش عمده ای از مشکلات جهان امروز (مانند فقر، اختلاف طبقاتی و ...) هستند. عمده پولی که شما خرج می کنید هزینه نادانی شماست. (یعنی شما پول داده ای که از شما پنهان شده است و نمی دانید را می دهید) با داده های عمومی، جامعه قدرت می گیرد، هزینه ها کاهش می یابد، چرخ دوباره اختراع نمی شود و پیشرفت سریع می شود. اما با داده های انحصاری انحصار کننده قدرت می گیرد، به کمک این قدرت داده های انحصاری بیشتری تولید می کند و این چرخه باطل آنقدر ادامه پیدا می کند تا انحصار کننده به یک توده سرطانی غیر قابل مهار شدن تبدیل شود.
Read more Go to war with proprietary data

🌍

Take action

inform others

متاسفانه در دنیای امروز رسانه ها و تریبون ها در اختیار سرمایه داران بزرگ است و صدای افراد کوچک و سازمان های مستقل به سختی شنیده می شود. سرمایه دارانی که می خواهند تا تنها قدرت در صحنه باشند و با هزینه های هنگفت رقبای خود را از بین می برند، هرگز داده های خود را در اختیار عموم قرار نخواهند داد و در نتیجه تنها صدایی که شنیده می شود، صدای داده های انحصاری است. این ماموریت ماست که این بازی را به هم بزنیم و یکدیگر را با داده های عمومی آشنا کنیم. Our mission

Don't make proprietary data

انحصار کردن داده، ظلم به جامعه است و شما نباید در این ظلم شریک باشید. ممکن است بنا به شغلتان مجبور باشید که داده های انحصاری تولید کنید و از این راه درآمد کسب کنید. اما در اکثر مواقع به راحتی می توانید از این وضعیت خارج شوید.
چگونه؟

Use public data only

استفاده از داده های انحصاری کمک به انحصار کننده است و اگر همه از داده های عمومی استفاده کنند دیگر کسی داده اش را انحصار نمی کند. هم اکنون انبوهی از داده ها در اختیار جامعه است که با آن می توانید نیاز خود به داده های انحصاری را تا ۷۰ درصد کاهش دهید و در بعضی زمینه ها حتی از آن ها بی نیاز شوید.
Discover