Home FAQ Campaigns About Articles

آیا داده های عمومی همان کمونیسم است؟

کمونیسم یک ایدئولوژی گسترده است و ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. به جز بعد اقتصادی آن که ممکن است به نظر برسد که با داده های عمومی شباهت هایی دارد، در بقیه حوزه ها هیچ ارتباطی بین کمونیسم و داده های عمومی وجود ندارد. در ادامه حوزه اقتصادی را مفصلا بررسی می کنیم.

کمونیسم در بعد اقتصادی بر روی نفی مالکیت خصوصی تاکید دارد. یعنی هیچ کس مالک چیزی نمی تواند باشد و صرفا اختیار استفاده از آن به اشخاص تخصیص داده می شود. این اختیار توسط دولت به اشخاص داده می شود و در ازای آن، اشخاص برای دولت کار می کنند. نقطه مقابل کمونیسم، سرمایه داری نام دارد که بر پایه مالکیت خصوصی، بازار آزاد و کمینه کردن دخالت دولت است.

مالکیت بر داده ها نوعی از مالکیت است و اگر مالکیت همه چیز عمومی باشد، مالکیت داده ها نیز عمومی است. اما کلمه عموم ممکن است باعث ایجاد سوء تفاهم شود. عمومی که ما در جمعیت داده های عمومی به آن اشاره می کنیم، عموم بشریت است. اما عموم در یک سیستم کمونیستی، اشاره به اعضای حزب یا اعضای کشور دارد. هم چنین داده های عمومی باید آزادانه در اختیار همه باشد اما دولت کمونیست ممکن است اختیار استفاده از داده را در اختیار افراد محدودی بگذارد. پس کمونیسم لزوما به داده های عمومی منجر نمی‌شود، همان گونه که کشور های کمونیستی که در تاریخ وجود داشت ارتباطی با داده های عمومی نداشتند. اگر شوروی داده های خود را عمومی می کرد امروزه داده های فضاپیماها به صورت عمومی در دسترس می شد و حتی ممکن بود که سفر به فضا مانند سفر با هواپیما امری طبیعی شود.

اما حتی اگر کمونیسم داده هایش را به صورت عمومی منتشر کند، باز هم به آن نقد هایی وارد است. از ضعف های کمونیسم می توان به مرکزگرا بودن، عدم وجود انگیزه برای کار یا عدم توانایی در تخصیص بهینه منابع نام برد. در کنار آن نقطه مقابل کمونیسم یعنی سرمایه داری نیز اگر مشکلاتش از آن بیشتر نباشد، کمتر نیست. اختلاف طبقاتی، فقر و مصرف گرایی توسط سرمایه داری به وجود آمده اند. در این وضعیت، یک حرکت سیاسی بر پایه داده های عمومی می تواند یک راه حل هیبریدی و میانه باشد که مزایای هر دو سر طیف را داشته باشد. در این راه مالکیت داده ها عمومی و مالکیت ماده ها خصوصی است. به این ترتیب هم می توان به افراد بابت کار کردن پاداش داد، هم قدرت نامحدود فساد زا را از دولت گرفت و هم جلوی رشد نمایی کمپانی های سرمایه داری و راه اندازی مونوپولی توسط آن ها را گرفت.

لازم به ذکر است که داده های عمومی برای اجرا نیاز به یک دولت یا حکومت یا سیستم سیاسی ندارد و در گستره وسیعی از حکومت ها و سیستم های سیاسی قابل اجراست. داده های عمومی از متضاد ترین چیز ها با خودش نیز می تواند استفاده کند (مثلا از قانون حق تکثیر یا کپی رایت که در ضدیت با داده های عمومی است استفاده کند و کپی لفت را بسازد. ) سیستم سیاسی و اقتصادی که در بالا به آن اشاره شد می تواند یک بسط از داده های عمومی باشد که ایده داده های عمومی را به یک حکومت تعمیم می دهد.