Home FAQ Campaigns About Articles

فناوری واقعیت مجازی و داده های عمومی

This is a draft article.

فناوری واقعیت مجازی، مسیر درستی را در پیش گرفته است. استاندارد های عمومی مبتنی بر داده های عمومی، باعث شده اند تا گستره عظیمی از سازنده ها بتوانند در این حوزه رقابت کنند، از جمله سازنده های سخت افزار با داده های عمومی.

استاندارد های رایج

WebXR

WebXR به توسعه دهنده، قابلیت توسعه مستقل از SDK های انحصاری سازنده ها را می دهد. به طوری که توسعه دهنده محتوای خود را در قالب WebXR تولید می کند و هر سازنده می تواند یک مرورگر WebXR برای دستگاه خود تولید کند که از آن محتوا استفاده کند. این استاندارد که توسط کنسرسیوم وب جهانی پشتیبانی می شود، بسیار پایا است و آینده روشنی در پیش رو دارد.

OpenXR

OpenXR در یک لایه پایین تر، به سازنده دستگاه کمک می کند تا با مرورگر های معمول هماهنگ باشد و بدون هیچ تنظیم اضافه ای، محتوای WebXR را اجرا کند.

این استاندارد توسط گروه کرونوس تولید شده است. شرح این استاندارد را در وبسایت شان ببینید.