Home FAQ Campaigns About Articles

رپرپ، تحولی در دنیای پرینتر سه بعدی

اولین پرینتر سه بعدی در سال ۱۹۸۴ اختراع شد که قیمتی در حدود صد هزار دلار داشت. این قیمت برای مدت ها تغییر چندانی نکرد (بیست هزار دلار در ۲۰۱۰) اما در سال ۲۰۱۳، پرینتر سه بعدی هزار دلاری در بازار موجود بود. چه اتفاقی در این سال ها افتاد که پرینتر سه بعدی به این شدت ارزان و در دسترس شد؟

رپرپ (RepRap) ماشینی که بتواند خودش را به وسیله داده های طراحی اش بازسازی کند. پروژه ای که در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه باث آغاز شد. داده های این پروژه از ابتدا داده های عمومی بود؛ از طراحی پرینتر تا سفت افزار (firmware). به ویژه داده های مربوط به تولید آن عمومی بود زیرا باید هر کسی می توانست به وسیله این پرینتر، یک کیت را تولید و سپس با سر هم کردن آن مثل آن را بسازد.

این پروژه به همراه منقضی شدن پتنت تکنولوژی مربوط به این نوع از پرینتر ها، باعث شد تا پرینتر سه بعدی از یک تکنولوژی گران که تنها برای کمپانی های بزرگ و مصارف خاص قابل استفاده باشد به یک تکنولوژی در دسترس برای همه تبدیل شود.

رپرپ نشان می دهد که داده های عمومی می تواند ساختار های ناکارآمد و ناعادلانه فعلی را در هم بشکند و فناوری های پیچیده را برای عموم فراهم کند.

ممکن است فکر کنید که پرینتر سه بعدی یک فناوری ساده است و مثلا به این استناد کنید که شرکت های کوچکی (حتی در ایران) قادر به ساخت پرینتر سه بعدی هستند و داده های عمومی در فناوری های پیچیده نمی تواند موفق شود. اما شما در تشخیص علت و معلول اشتباه کرده اید. داده های عمومی باعث شده اند که پرینتر سه بعدی ساده باشد و تمام پرینتر های سه بعدی که شرکت های کوچک می سازند بر پایه رپرپ ها یا دیگر پرینتر های عمومی هستند. پس چون داده های عمومی به حوزه پرینتر سه بعدی وارد شده اند، پرینتر سه بعدی یک فناوری ساده و در دسترس شده است نه برعکس و ممکن بود که مثلا پردازنده ها یک فناوری ساده شوند و پرینتر سه بعدی یک فناوری پیچیده بماند.

سوالی که در این جا به وجود می آید این است که چرا این اتفاق برای فناوری های دیگر، مثلا همان پردازنده ها نمی افتد؟ یعنی در طول این هشتاد سالی که بشر بر روی پردازنده ها کار می کرده، هیچ کس به این فکر نیفتاده که یک پردازنده با داده های عمومی بسازد؟ دو نکته این موضوع را توضیح می دهد: