Home FAQ Campaigns About Articles

لینوکس، پرمشارکت ترین پروژه جهان

This is a draft article.

هسته سیستم عامل لینوکس با بیش از ۲۰ میلیون خط کد، که هر هشت ثانیه یک خط به آن افزوده می شود، بزرگ ترین نرم افزار عمومی جهان است و با بیش از ۴۰۰۰ توسعه دهنده از ۴۴۰ شرکت متفاوت متنوع ترین و بزرگترین مجموعه مشارکت کنندگان را دارد. اما این پروژه که هزینه بازتولید آن، بیش از یک میلیارد دلار است چگونه توانسته است بدون سرمایه گذاری عظیم و حمایت کمپانی های عظیم یا دولت ها به این نقطه برسد؟