Home FAQ Campaigns About Articles

کارخانه های رومیزی

This is a draft article.

در گذشته ای نه چندان دور، رایانه ها حداقل به بزرگی یک اتاق بودند و عملکردشان از رایانه ای که امروز در ساعت شماست نیز ضعیف تر بود. آن رایانه های میلیون دلاری بسیار کمیاب، تنها در اختیار شرکت های بزرگ و دولت ها بودند. شاید در آن زمان کسی فکرش را نمی کرد که روزی در روی میزکار هر کس و حتی در جیب هر کس، یک کامپیوتر باشد.

امروزه نیز فرایند تولید در کارخانه های غول پیکر انجام می گیرد. خط تولید هایی که هزاران نفر عمر خود را در آن صرف می کنند و یک محصول خاص را به صورت انبوه در آن تولید می کنند. این روش تولید اگر چه یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت بشر است، اما مشکلاتش (مصرف گرایی، توزیع ناعادلانه قدرت و ...) نیز جز مهم ترین مشکلات بشر هستند. آیا ممکن است روزی به جای این کارخانه های عظیم از کارخانه های شخصی، خانگی و حتی رومیزی استفاده کنیم؟ این نوشته به بررسی این کارخانه ها در امروز و آینده می پردازد.